AРХИВ

Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2018 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2018 година

Междинен отчет за трето тримесечие на 2018 година

Отчет за трето тримесечие на 2018 година

Извънредно общо събрание на акционерите – 03.09.2018 година

Протокол и материали ОСА-03.09.2018

Междинен отчет за второ тримесечие на 2018 година

Отчет за второ тримесечие на 2018 година

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите – 03.09.2018 година

Покана
Материали

Редовно общо събрание на акционерите – 25.06.2018 година

Протокол и материали ОСА-25.06.2018 г.

Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите – 25.06.2018 година

Покана
Материали

Междинен отчет за първо тримесечие на 2018 година

Отчет за първо тримесечие на 2018 година

Годишен финансов отчет за 2017 година

Отчет 2017 година

Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2017 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2017 година

Извънредно Общо събрание на акционерите – 29.12.2017 година

Протокол и материали ИОСА 29.12.2017г.

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите – 29.12.2017 година

Покана и материали

Междинен отчет за трето тримесечие на 2017 година

Отчет за трето тримесечие на 2017 година

Междинен отчет за второ тримесечие на 2017 година

Отчет за второ тримесечие на 2017 година

Редовно общо събрание на акционерите – 14.07.2017 година

Покана
Материали
Протокол ОСА 14.07.2017
Списък на присъствалите акционери

Годишен финансов отчет за 2016 година

Отчет 2016 година

Междинен отчет за първо тримесечие на 2017 година

Отчет за първо тримесечие на 2017 година

Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2016 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2016 година

Междинен отчет за трето тримесечие на 2016 година

Отчет за трето тримесечие на 2016 година

Междинен отчет за второ тримесечие на 2016 година

Отчет за второ тримесечие на 2016 година

Междинен отчет за първо тримесечие на 2016 година

Отчет за първо тримесечие на 2016 година

РЕДОВНО общо събрание на акционерите – 24.06.2016 година

Протокол и материали ОСА 24.06.2016

Покана за редовно ОСА 2016 г. и материали

Покана за редовно ОСА 2016 2016 година

Годишен финансов отчет за 2015 година

Отчет 2015 година

Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2015 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2015 година

Междинен отчет за трето тримесечие на 2015 година

Отчет за трето тримесечие на 2015 година

Междинен отчет за второ тримесечие на 2015 година

Отчет за второ тримесечие на 2015 година

РЕДОВНО общо събрание на акционерите – 30.06.2015 година

Протокол ОСА 2015
Покана и материали

Междинен отчет за първо тримесечие на 2015 година

Отчет за първо тримесечие на 2015 година

Годишен финансов отчет за 2014 година

Отчет 2014 година

Междинен отчет за четвърто тримесечие на 2014 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2014 година

ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на акционерите – 21.11.2014 година

Покана и материали

Междинен отчет за третото тримесечие на 2014 година

Отчет за третото тримесечие на 2014 година

ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на акционерите – 30.09.2014 година

Протокол ОСА
Покана и материали

Междинен отчет за второто тримесечие на 2014 година

Отчет за второто тримесечие на 2014 година

Редовно общо събрание на акционерите – 30.06.2014 година

Протокол ОСА
Покана и материали

Междинен отчет за първото тримесечие на 2014 година

Отчет за първото тримесечие на 2014 година

Годишен финансов отчет за 2013 година

Отчет 2013 година

Междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2013 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2013 година

Междинен отчет за третото тримесечие на 2013 година

Отчет за третото тримесечие на 2013 година

Междинен отчет за второто тримесечие на 2013 година

Отчет за второто тримесечие на 2013 година

Междинен отчет за първото тримесечие на 2013 година

Отчет за първото тримесечие на 2013 година

Редовно общо събрание на акционерите – 30.05.2013 година

Протокол ОСА
Покана
Образец на пълномощно
Материали

Годишен финансов отчет за 2012 година

Отчет 2012 година

Междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2012 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2012 година

Междинен отчет за третото тримесечие на 2012 година

Отчет за третото тримесечие на 2012 година

Междинен отчет за второто тримесечие на 2012 година

Отчет за второто тримесечие на 2012 година

Междинен отчет за първото тримесечие на 2012 година

Отчет за първото тримесечие на 2012 година

Редовно общо събрание на акционерите – 30.05.2012 година

Протокол ОСА
Покана
Образец на пълномощно
Материали

Годишен финансов отчет за 2011 година

Отчет 2011 година

Междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2011 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2011 година

Междинен отчет за третото тримесечие на 2011 година

Отчет за третото тримесечие на 2011 година

Междинен отчет за второто тримесечие на 2011 година

Отчет за второто тримесечие на 2011 година

Междинен отчет за първото тримесечие на 2011 година

Отчет за първото тримесечие на 2011 година

Редовно общо събрание на акционерите – 30.05.2011 година

Протокол ОСА
Промяна в обстоятелствата
Покана
Образец на пълномощно
Материали

Годишен финансов отчет за 2010 година

Отчет 2010 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2010 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2010 година

Извънредно Общо събрание на акционерите 20.12.2010

Протокол ОСА
Покана, Образец на пълномощно и материали

Отчет за третото тримесечие на 2010 година

Отчет за третото тримесечие на 2010 година

Отчет за второто тримесечие на 2010 година

Отчет за второто тримесечие на 2010 година

Редовно общо събрание на акционерите – 28.06.2010 година

Протокол ОСА
Покана
Образец на пълномощно
Материали

Отчет за първото тримесечие на 2010 година

Отчет за първото тримесечие на 2010 година

Годишен финансов отчет за 2009 година

Отчет 2009 година

Отчет за четвърто тримесечие на 2009 година

Отчет за четвъртото тримесечие на 2009 година

Отчет за трето тримесечие на 2009 година

Отчет за трето тримесечие на 2009 година

Отчет за второ тримесечие на 2009 година

Отчет за второ тримесечие на 2009

Редовно общо събрание на акционерите – 30.06.2009 година

Протокол
Покана
Образец на пълномощно
Материали

Отчет за първото тримесечие на 2009 година

Отчет за първото тримесечие на 2009 година.

Годишен финансов отчет за 2008 година

Годишен финансов отчет за 2008 година, заверен от одитор.