Успех във всяко инвестиционно решение

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАСНОВИНИ

Дейност

Основната дейност на холдинга е свързана е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества

Цели

Основната инвестиционна цел на Север Холдинг АД е нарастване пазарната цена на акциите и възможността за осигуряване доход от дивиденти на акционерите.

Партньори

Акции на дружеството може да търгувате:

    

За нас

СЕВЕР-ХОЛДИНГ е публично акционерно дружество, учредено през 1996 г. под името Приватизационен фонд Север АД, който през 1997г. преурежда дейността си в Холдинг с наименование “Север-холдинг”АД.

Предметът на дейност на “Север-холдинг”АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Акциите на “Север-холдинг”АД се търгуват на “Неофициален пазар на акции” на Българската Фондова Борса, под борсов код 6S8.

Следете акциите на север холдинг търгувани на БФБ в реално време:

Управление

Недко Тодоров Спиридонов

Председател на Съвета на директорите, ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Теодора Владимирова Чунгарова

Член на Съвета на директорите , ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Михаела Росенова Михайлова

Член на Съвета на директорите, ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Недко Тодоров Спиридонов

Бакалавър “ индустриален мениджмънт и предприемачество”, Магистър “социология и психология в управлението”.

Дългогодишен опит в управлението на търговски дружества.Опит в международни търговски отношения включително и с азиатски страни.Опит в развиване на бизнес концепции както и имплементирането им в работещи и новооткрити предприятия.Управление на екипи и Финансови схеми и анализи.

Теодора Владимирова Чунгарова

Родена във Варна завършила е през 2003г. Счетвърто и контрол – бакалавър в Икономически университет Варна.

През 2004 завършва Великопреславски университет Св. Св. Кирил и Методий със соециалност магистър- Счетоводство и контрол. Няколко години по-късно има степен магистър от шуменския университет със специалност Икономика на търговията.
Дългогодишния и опит е в областта на туризма.

Михаела Росенова Михайлова

 

Бакалавър Технологично предприемачество и иновации в Технически Университет Варна.

Опит в управлението на търговски вериги и маркетингови активности