УВЕДОМЛЕНИЕ относно получено търгово предложение по чл.149,ал.1 и ал.3 от ЗППЦК–15.05.2019г