УВЕДОМЛЕНИЕ за свързаност по чл.19 на Регламент (ЕС) 596/2014