УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ