Уведомително във вpъзкa cъc зaкона за мерките и действията по време на извънредно положение.