Търгово предложение от “ЗОРА – 2005” ЕООД – 03.06.2019 година