СТАНОВИЩЕ на Съвета на директорите на “Север-холдинг”-АД от 20.05.2019 г.