ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 26.06.2023 г.