МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА III-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.