МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.