Придобиване на Маркели и Абламилк

На 07.05.2019 г. са придобити 2 055 085 бр. дялове, представляващи 100% от капитала на “МАРКЕЛИ Млечна индустрия” ЕООД. На 12.06.2019г. “МАРКЕЛИ Млечна индустрия” ЕООД придобива 100% от капитала на “Абламилк” ЕООД. Групата се формира за първи път през м. Май 2019 г.

Прочети още тук