Комисията за финансов надзор разреши коригираното търгово предложение от "Зора 2005" ЕООД, София, за закупуване на 258 185 броя акции от капитала на "Север холдинг" АД - Варна, от останалите акционери на дружеството....